15 49.0138 8.38624 4000 https://teamaria.gr 300 0
theme-sticky-logo-alt

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Επειδή τα παρακάτω στοιχεία βασίζονται πάνω σε νόμους, η ορολογία είναι κάπως επιστημονική. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να γνωρίζετε τι ισχύει!

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Σύμφωνα με τον νόμο ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3699 (ΦΕΚ 199/2008) – Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης.

Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν:

 • νοητική αναπηρία

 • αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση)

 • αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι)

 • κινητικές αναπηρίες

 • χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα

 • διαταραχές ομιλίας – λόγου

 • ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)

 • διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού)

 • ψυχικές διαταραχές

 • πολλαπλές αναπηρίες

 • σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες

 • παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας

 • αλλά και μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα

Στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.

 

Διάγνωση – Αξιολόγηση – Γνωμάτευση

Κατά τη διαδικασία διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών, αν κρίνεται σκόπιμο, οι μαθητές και οι μαθήτριες για τους οποίους προκύπτουν ενδείξεις ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης και οι οποίες εμπίπτουν στις κατηγορίες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή άλλες δυσκολίες ψυχοκοινωνικού τύπου και ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων αξιολογούνται περαιτέρω από τα Κ.Ε.Σ.Υ. (Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης). Τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του Κ.Ε.Σ.Υ., με βάση τα στοιχεία της διάγνωσης – αξιολόγησης, προσδιορίζουν τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ενός μαθητή και εκδίδουν τη σχετική γνωμάτευση.

Από τη μεριά του σχολείου στο οποίο φοιτά ένας μαθητής, συντάσσεται περιγραφική παιδαγωγική έκθεση, η οποία κατατίθεται στο Κ.Ε.Σ.Υ., σχετική με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του μαθητή ή της μαθήτριας, την οποία εισηγείται ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος, ή/και του Τμήματος Ένταξης και τα μέλη της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης) ή η ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών και μαθητριών. Επίσης, καταγράφονται και άλλες πιθανές παρατηρήσεις από το σύνολο των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου, καθώς και τα εκπαιδευτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του μαθητή ή της μαθήτριας και τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτών.

 

Πλαίσιο Φοίτησης

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν:

 • Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον πρόκειται για μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης

 • Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη, από εκπαιδευτικό ΕΑΕ (Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ. το οποίο με γραπτή γνωμάτευσή του καθορίζει τις ώρες παράλληλης στήριξης κατά περίπτωση

 • Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης

 • Όταν η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος ή στα τμήματα ένταξης, λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους, η εκπαίδευση τους παρέχεται σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Ειδικά Σχολεία)

 • Με διδασκαλία στο σπίτι, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοίτηση των μαθητών στο σχολείο.

Για οποιαδήποτε απορία η διευκρίνιση σχετικά με το παρόν άρθρο ή σχετικά με κάποιο εκπαιδευτικό θέμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο ακόλουθο e-mail: hello@teamaria.gr .

Θα χαρώ να σας προσφέρω τη βοήθειά μου!

Share:
PREVIOUS POST
LAMIAREPORT – ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ SITE ΤΗΣ TEAMARIA
NEXT POST
LOLMOMS – ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΡΘΡΟΥ ΤΗΣ TEAMARIA

0 Comment

LEAVE A REPLY

Γεια σου! Αν θέλεις το κείμενο στείλε μου ένα μήνυμα στο hello@teamaria.gr :)

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων